Plan deseuri

Inregistreaza-te acum!

Bun venit!

Nu ai inca cont pe foodstation ? Hai sa iti cream un cont nou.

× Supermarket

Wishlist

Intră în contul tău Food Station și ai control asupra produselor tale favorite!

RestauranteBarrels PubSupermarket

Plan deseuri

PROGRAM DE PREVENIRE SI REDUCERE A DESEURILOR GENERATE

(intocmit in conformitate cu cerintele OUG 92/2021 privind regimul deseurilor)

SC OXFIX MARKET SRL

CUPRINS

I. DATE GENERALE
1. Prezentarea titularului de activitate
2. Consideratii generale privind programul de prevenire si reducere al deseurilor
3. Reglementari legislative în domeniul gestionarii deseurilor

II. DESCRIEREA ACTIVITATII

III. CATEGORII DE DESEURI GENERATE
3.1 Tipuri de deseuri
3.2. Modalitati de colectare, stocare temporara, depozitare a deseurilor
3.3 Transportul deseurilor

IV MASURI PENTRU PREVENIREA SI REDUCEREA CANTITATILOR DE DESEURI GENERATE
4.1. Masuri pentru prevenire si reducere deseuri
4.2. Responsabilitati in cadrul structurii organizatorice
4.3. Cheltuieli aferente managementului deseurilor

I. DATE GENERALE
1. Prezentarea titularului de activitate
Sediu social al societatii SC OXFIX MARKET SRL – municipiul Constanta, str. Dezrobirii, nr.98, camera 4, bl. DR 8, parter, ap.1, jud. Constanta.
Date de indentificare ale societatii/date de contact:
• numar inregistrare ORC Constanta: J13/112/2013;
• cod unic de inregistrare: RO 31108089;
• telefon 0769 090 404/ e-mail: contabilitate@oxfix.ro
• Activitatea reglementata prin Autorizatia de Mediu nr. 152/30.09.2022 se deruleaza la sediul secundar din municipiul Constanta, Statiunea Mamaia, Aleea Itaca, nr.2A-2B, jud. Constanta.
2. Consideratii generale privind programul de prevenire si reducere al deseurilor
Gestionarea corespunzatoare a deseurilor reprezinta o problema si in acelasi timp o obligatie de importanta majora a fiecarui operator economic, comunitati dar si persoane fizice. In conformitate cu prevederile OUG 92/2021 privind regimul deseurilor, gestionarea deseurilor trebuie sa se realizeze fara a pune in pericol sanatatea umana si fara a dauna mediului, in special fara a se crea riscuri pentru factorii de mediu (apa, aer, sol, flora si fauna), fara a se crea disconfort prin mirosuri sau zgomot si fara a se afecta peisajul sau zonele de interes special.
In conformitate cu prevederile OUG 92/2021 privind regimul deseurilor, dar si cu alte acte normative in vigoare, rezulta o serie de obligatii si responsabilitati pentru operatorii economici ce desfasoara activitati economice generatoare de deseuri.
Operatorii ecomonici care genereaza deseuri in urma importului sau activitatii de productie, conform legislatiei actuale sunt obligati sa intocmeasca si sa implementeze un program de prevenire si reducere a cantitatilor de deseurilor generate din activitatea proprie sau, dupa caz, de la orice produs fabricat, inclusiv masuri care respecta un anumit design al produselor, si sa adopte masuri de reduce a periculozitatii deseurilor.

Un plan de prevenire trebuie sa ia in calcul cateva considerente de baza, si anume:
• Gospodarirea resurselor si, respectiv, a deseurilor in amplasament;
• Proiectarea unui produs astfel incat sa se tina cont de principiile economiei circulare, respective reducerea consumului de materii prime și de energie, pe baza unui circuit economic construit înca din faza de design astfel incat deseurile rezultate să fie reintegrate in proces;
• Stabilirea de obiective;
• Alte instrumente.
Intelegerea acestor obligatii si responsabilitati, implementarea prevederilor legale in domeniul protectiei mediului cat si aplicarea principiului ierarhizarii deseurilor, va determina modul de reusita in vederea prevenirii si reducerii cantitatilor de deseuri generate.

Programul de prevenire si reducere al deseurilor va fi analizat si actualizat periodic, pe intreaga perioada de activitate, in functie de modificarile legislative in domeniul protectiei mediului, a unor noi reglementari dar si in baza analizei manageriale, a observatiilor emise de analisti interni si externi.

3. Reglementari legislative în domeniul gestionarii deseurilor

Programul de prevenire si reducere a deseurilor generate in cadrul societatii SC OXFIX MARKET SRL, tine cont atat de Reglementarile si Directivele Uniunii Europene precum si de actele normative din legislatia romana in domeniul gestionarii deseurilor.
Gestionarea deseurilor trebuie sa se realizeze fara a afecta sanatatea umana si fara a dauna mediului, cu respectarea prevederilor legale in domeniul protectie mediului.
Reglementarile specifice privind gestionarea deseurilor sint cuprinse in acte normative, cum sint:
- OUG nr. 195/2005 - privind protectia mediului, cu modificarile ulterioare;
- OUG 92/2021 - privind regimul deseurilor;
- Ordonanta Guvernului nr. 2/2021 privind depozitarea deseurilor;
- Ordinul Ministrului Mediului si Gospodaririi Apelor nr. 95/2005, Criterii de acceptare si proceduri preliminare de acceptare a deseurilor la depozite si lista nationala a deseurilor acceptate în fiecare clasa de depozit de deseuri;
- Ordinul Ministrului Mediului si Gospodaririi Apelor nr. 757/2004, Aprobarea normativului tehnic privind depozitarea deseurilor – constructia, exploatarea, monitorizarea si închiderea a unui depozit de deseuri;
- HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase
- Hotararea Guvernului 128/2002 privind incinerearea deseurilor;
- Hotarârea Guvernului nr. 268/2002 si HG 427/2005 -pentru modificarea si completarea HG 128/2002 privind incinerarea deseurilor;
- Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificari si completari;
- Hotarârea Guvernului nr. 124/2003 privind prevenirea, reducerea si controlul poluarii mediului cu azbest, cu modificari si completari;
- Legea nr. 217/2016 privind risipa alimentara;
- LEGE nr. 249 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificari si completari;
- ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 5 din 2 aprilie 2015
privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice;
- Hotarârea Guvernului nr. 992/2005 privind restrictii de utilizare a anumitor substante periculoase continute în echipamente electrice si electronice;
- HOTĂRÂRE nr. 1.132 din 18 septembrie 2008 (*actualizată*)
privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori
- Hotarârea Guvernului nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;
- Legea nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz.
- Hotararea Guvernului nr.788/2007 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea Regulamentului PE si EC 1013/2006 privind transferul deseurilor;
- Hotararea Guvernului nr.1453/2008 pentru modificarea si completarea HG 788/2007 privind transferul deseurilor;
- Hotararea guvernului nr.1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei;
- Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 344/2004 si Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 708/2004, Aprobarea normelor tehnice privind protectia mediului si in special a solului când se utilizeaza namoluri de epurare in agricultura;
- Hotarârea Guvernului nr. 173/2000, Reglementari privind gestionarea si controlul bifenililor policlorurati si a compusilor similari modificata prin Hotarârea Guvernului nr. 291/2005;
- Legea 101/2006, Serviciul de salubritate a localitatilor, cu modificari si completari;
- OUG 71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin;
- Legea apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

II. DESCRIEREA ACTIVITATII

Activitatea desfasurata de societate este: „„RESTAURANTE” – conform cod CAEN (Rev.2) : 5610.

III. CATEGORII DE DESEURI GENERATE

3.1 Tipuri de deseuri

Activitatea de gestionare a deseurilor presupune stocarea temporara, reutilizarea, colectarea, transportul, tratarea, reciclarea si eliminarea deseurilor, avand drept principal scop economisirea materiei prime prin reutilizarea deseurilor reciclabile, contribuind astfel la reducerea presiunii asupra resurselor naturale.
In conformitate cu OUG 92/2021 privind regimul deseurilor, semnificatia unor termeni este prezentata mai jos:
• deseu - orice substanta sau obiect pe care detinatorul il arunca ori are intentia sau obligatia sa il arunce;
• detinator de deseuri - producatorul deseurilor sau persoana fizica ori juridica ce se afla in posesia acestora;
• producator de deseuri - orice persoana ale carei activitati genereaza deseuri, producator de deseuri sau orice persoana care efectueaza operatiuni de pretratare, amestecare ori de alt tip, care duc la modificarea naturii sau a compozitiei acestor deseuri;
• gestionarea deseurilor - colectarea, transportul, valorificarea si eliminarea deseurilor, inclusiv supervizarea acestor operatiuni si intretinerea ulterioara a amplasamentelor de eliminare, inclusiv actiunile intreprinse de un comerciant sau un operator economic care se ocupa de valorificare/eliminare deseuri in numele altor persoane;
• valorificare - orice operatiune care are drept rezultat principal faptul ca deseurile servesc unui scop util prin inlocuirea altor materiale care ar fi fost utilizate intr-un anumit scop sau faptul ca deseurile sunt pregatite pentru a putea servi scopului respectiv in intreprinderi ori in economie in general;
• eliminare - orice operatiune care nu este o operatiune de valorificare, chiar si in cazul in care una dintre consecintele secundare ale acesteia ar fi recuperarea de substante sau de energie.

Deseurile generate in activitatea desfasurata de SC OXFIX MARKET SRL sunt deseuri tehnologice si deseuri rezultate din activitatea administrativa a societatii:
În tabelul urmator sunt prezentate tipurile de deseuri generate, codul deseurilor in conformitate cu OUG 92/2021 privind regimul deseurilor si a DECIZIEI COMISIEI din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului), modalitati de stocare temporara, depozitare, valorificare/eliminare.

Nr.crt Tip deseu Cod deseu UM Stocare/
depozitare Valorificare/
Eliminare
1 ULEIURI SI GRASIMI COMESTIBILE 20.01.25 kg RP (recipient plastic) Operator autorizat pentru valorificare
2 REZIDUURI PREEPURARE APE UZATE 19.08.99 kg S (sac) Operator autorizat pentru eliminare
3 AMBALAJE STICLA 15.01.07 kg RP (recipient plastic) Operator autorizat pentru valorificare
4 AMBALAJE METAL 15.01.04 kg RP (pubela plastic/S (sac) Operator autorizat pentru valorificare
5 AMBALAJE HARTIE-CARTON 15.01.01 kg VA/RP (vrac acoperit/recipient plastic) Operator autorizat pentru valorificare
6 AMBALAJE PLASTIC 15.01.02 kg RP (recipient plastic) Operator autorizat pentru valorificare
7 DESEURI MENAJERE 20.03.01 to RP (pubela plastic) Eliminare la un depozit conform

Deseurile se impart in doua categorii mari: nepericuloase si periculoase si sunt clasificate conform Deciziei Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului. Fiecare tip de deșeu este reprezentat de un cod format din 6 cifre în funcție de activitatea generatoare, la care se adaugă un asterix (*) dacă acesta face parte din categoria celor periculoase (ex. 20 01 35*).
Deseurile periculoase (cele care sunt reprezentate cu asterix) trebuie stocate separat in functie de proprietatile fizico-chimice, de compatibilitati si de natura substantelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deseuri in caz de incendiu, astfel incat sa se poata asigura un grad ridicat de protectie a mediului si a sanatatii populatiei, incluzand asigurarea trasabilitatii de la locul de generare la destinatia finala.
In conformitate cu prevederile OUG 92/2021 privind regimul deseurilor, pentru fiecare tip de deseu periculos generat/detinut, societatea va intocmi si fisa de specificatie (caracterizare) a deseului care va cuprinde si date referitoare la proprietatile care-i confera caracterul periculos.
In tabel au fost prezentate tipurile de deseuri generate, codificarea acestora, modalitati de stocare temporara, depozitare, valorificare/eliminare.
Se constata ca se genereaza atat deseuri care se pot valorifica (hartie-carton, plastic, cartus tonner, echipamente de iluminat) precum si deseuri care trebuie eliminate (deseuri menajere, ambalaje care sunt contaminate cu substante periculoase, rezidii laborator). Valorificarea si eliminarea deseurilor se va face numai in instalatii autorizate, in baza contractelor incheiate cu operatori economici autorizati in acest sens.

3.2 Modalitati de colectare, stocare temporara, depozitare a deseurilor
Deseurile generate vor fi colectate selectiv si stocate temporar pana la predarea lor, in recipienti inscriptionati si spatii special amenajate astfel incat sa nu se creeze riscul de a se afecta negativ factorii de mediu (apa, aer. sol, flora si fauna), de a nu se crea disconfort prin mirosuri si zgomot si de a nu se afecta peisajul.
Spatiul de stocare temporara a deseurilor reciclabile/valorificabile este un spatiu inchis, cu paviment impermeabilizat si prevazut cu facilitati adecvate pentru stocarea deseurilor generate, cu dotari pentru prevenirea si reducerea poluarilor accidentale, cu ventilație corespunzătoare pentru asigurarea temperaturilor scăzute care să nu permită descompunerea materialului organic din compoziția deșeurilor periculoase.
Colectarea si stocarea temporara se va face functie de proprietatile fizico-chimice ale deseurilor, de compatibilitatile si de natura substantelor de stingere care pot fi utilizate in caz de incendiu, astfel incit sa se asigure un grad ridicat de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii umane.
Deseurile periculoase se stocheaza in recipiente metalice, rezistente la soc mecanic si termic, inchise etans, sau pe rafturi metalice, dispuse corespunzator.
Se va evita formarea de stocuri care ar putea pune in pericol sanatatea umana si ar dauna mediului inconjurator (riscuri de poluare a apei, aerului, solului, fauna, flora, generare de mirosuri, risc de incediu pentru vecinatati), asigurandu-se o predare ritmica a acestora.
Deseurile menajere se colecteaza si stocheaza temporar in recipienti de plastic (europubele) sau recipienti metalici.
Functie de tipul deseurilor acestea vor fi predate in scopul valorificarii sau eliminarii, catre agenti economici autorizati.
Evidenta gestiunii deseurilor se va tine in conformitate cu prevederile HG 856/2002 privind evidenta deseurilor.
Pentru gestionarea corespunzatoare a deseurilor, astfel incat sa nu se puna in pericol sanatatea umana si a nu dauna mediului se impun masuri, cum ar fi:
• asigurarea unor capacitati suficiente de stocare;
• etichetarea tuturor recipientilor de colectare/stocare a deseurilor, cu privire la conţinut şi capacitate şi aplicarea unui element unic de identificare;
• instituirea unei evidente pentru toate deseurile generate.
• utilizarea unui spatiu de stocare / depozit dotat cu toate masurile necesare de eliminare a riscurilor specifice prezentate de deseurile respective;
• monitorizarea suprafetei operationale si aplicarea masurilor de prevenire sau indepartare rapida a oricaror scurgeri si deversari accidentale;
• utilizare de material absorbant biodegradabil pentru eventualele scurgeri de substante/hidrocarburi.

3.3 Transportul deseurilor
Transportul deseurilor generate in cadrul societatii se va realiza de catre terti - societati de profil, functie de categoria/tipul deseurilor, cu respectarea prevederilor legale.
Transportul deseurilor se va realiza numai catre societati care detin autorizatie de mediu pentru activitati de colectare/stocare temporara/tratare/valorificare sau eliminare.
Deseurile nepericuloase se vor transporta cu autovehicule nespecializate iar deseurile periculoase se vor transporta cu autovehicule specializate.
La predarea deseurilor se solicita si sunt pastrate conform legislatiei, formularele doveditoare privind trasabilitatea deseurilor periculoase sau nepericuloase. Astfel, la realizarea transportului de deseuri se vor aplica prevederile HG 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei, astfel:
- transportul deseurilor nepericuloase se va face in baza formularului de incarcare-descarcare (Anexa 3 la HG 1061/2008);
- transportul deseurilor periculoase se va realiza in baza formularului de expeditie-transport (Anexa 2 la HG 1061/2008) si a formularului de aprobare a transportului (Anexa 1 la HG1061/2008) dupa caz.

Pentru asigurarea trasabilitatii deseurilor generate, indiferent de categoria deseului predat (nepericulos sau periculos) formularele de incarcare-descarcare deseuri nepericuloase sau formularele de expeditie/transport deseuri periculoase trebuie completate in totalitate, sa aiba numar si serie, datele fiecarui operator implicat, categoria de deseu transportata, CODUL si CANTITATEA colectata, precum si destinatia finala (valorificare/eliminare).
De asemenea, societatea se asigura ca in contractele cu toti colectorii autorizati sa preia deseurile generate, pe baza autorizatiilor de mediu detinute de acestia, se mentioneaza activitatea de preluare, colectare, transport deseuri in vederea efectuarii operatiunilor de valorificare si/sau eliminare, si cel mai important, codurile deseurilor colectate. In cazul in care deseurile sunt preluate in vederea stocarii temporare la colector (acesta nefiind valorificatorul/eliminatorul final), acesta are obligatia sa puna la dispozitia generatorului datele despre instalatia unde se va efectua operatia de valorificare/reciclare/eliminare (denumire agent economic, autorizatie de mediu, dupa caz certificat de valorificare/eliminare a deseurilor preluate).
In vederea realizarii transportului in conditii de siguranta pentru mediu si sanatatea umana, societatea va lua masuri privind ambalarea si etichetarea corespunzatoare a deseurilor, in conformitate cu prevederile legale si recomandarile din fisa de caracterizare (specificatie) a deseului, in cazul deseurilor periculoase

IV MASURI PENTRU PREVENIREA SI REDUCEREA CANTITATILOR DE DESEURI GENERATE
4.1. Masuri pentru prevenire si reducere deseuri

O gestionare corespunzatoare a deseurilor se realizeaza numai prin implementarea si respectarea prevederilor legale in domeniul protectiei mediului. Prevenirea aparitiei deseurilor nu se poate face eficient fara un plan, prin actiuni de moment care sa rezolve numai problemele curente.
Conform definitiei din OUG 92/2021, prevenirea inseamna toate masurile ce trebuie sa fie luate inainte ca o substanta/ material/ produs sa devina deseu, in vederea reducerii:
- cantitatii de deseuri, inclusiv prin reutilizarea produselor sau prelungirea duratei de viata a acestora;
- impactului negativ al deşeurilor generate asupra mediului si sanatatii populatiei; sau
- conţinutului de substanţe nocive ale materialelor şi produselor.
In lista privind ierarhia deseurilor, prevenirea deseurilor este prioritara. Prevenirea are drept scop incurajarea gestionarii deseurilor in vederea reducerii efectelor negative ale acestora asupra mediului.
Etapa de eliminare a deseurilor trebuie aplicata numai dupa ce au fost folosite la maxim toate celelalte mijloace, in mod responsabil, astfel incat sa nu produca efecte negative asupra mediului.

In figura de mai jos, este prezentata ierarhia metodelor recomandate pentru gestionarea deseurilor – PIRAMIDA DESEURILOR.

Fig.1 – Piramida deseurilor

Obiectivele principale ale planului de prevenire si reducere a deseurilor pentru SC OXFIX MARKET SRL sunt:
- prevenirea generarii deseurilor (incurajarea actiunii de prevenire a generarii deseurilor, astfel incit sa se reduca impactul negativ al acestora asupra mediului);
- minimizarea generarii deseurilor;
- pregatirea pentru reutilizare;
- reciclarea deseurilor;
- valorificarea deseurilor;
- eliminarea deseurilor;
- asigurarea trasabilitatii deseurilor de la locul de generare la destinatia finala.
Prevenirea generarii deseurilor - societatea va lua masuri de implementare a unor politici si practici cum ar fi:
- utilizarea eficienta a resurselor;
- reutilizarea produselor sau prelungirea duratei de viata a acestora
- reducerea la sursa a deseurilor – de ex. restrictii la cumparare a unor produse ce sunt supraambalate;
- achizitionarea de materiale, echipamente fiabile, de calitate, cu durata lunga de viata;
- monitorizarea fluxului de materii utilizate si rezultate;
- utilizarea materialelor si echipamentelor cu respectarea cerintelor/instructiunilor tehnice de utilizare astfel incat durata de functionare sa fie cat mai lunga;
- asigurarea lucrarilor de intretinere si reparatii a echipamentelor, pentru asigurarea functionarii in parametrii si evitarii uzurii tehnice;
- incurajarea repararii produselor defecte;
- instruirea angajatilor;
- stabilirea unui program de reciclare a deseurilor;
- elaborarea listei ce cuprinde deseurile periculoase/nepericuloase;
- evaluarea riscurilor privind gestiunea deseurilor periculoase;
- identificarea firmelor specializate în transportul, eliminarea si reciclarea deseurilor.
Pentru evitarea risipei alimentare si a deseurilor generate din produse alimentare:
- realizarea și monitorizarea unui sistem FIFO „primul intrat - primul ieșit“ pentru stocurile de marfă;
- informarea/educarea consumatorilor cu privire la condițiile optime de utilizare și depozitare a alimentelor;
- colaborarea cu consumatorii și înțelegerea nevoilor acestora;
- realizarea a minimum o comunicare anuală internă cu angajații privind obiectivul de reducere a risipei de alimente.
- măsuri de colectare separată a deșeurilor alimentare, pe categorii, în vederea reciclării/valorificării/eliminării conform ierarhiei deșeurilor și legislației specifice în vigoare.

Pornind de la colectarea selectiva a deseurilor in vederea valorificarii acestora, se reduce cantitatea de deseuri ce sunt eliminate prin depozitare.
Reutilizarea si reciclarea deseurilor
Deseurile vor fi reciclate pentru minimizarea ritmului de generare.
Deseurile cu potentiala valoare de reciclare sunt:
• hârtia provenita din activitati administrative,
• ambalajele din plastic
• ambalaje din hârtie/carton,
Toate categoriile de deseuri reciclabile vor fi expediate la unitati de colectare si prelucrare/reciclare autorizate.
Pentru masinile din dotare, achizitionarea acumulatorilor auto se va face cu prioritate de la furnizori care aplica sistemul depozit, in vederea recuperarii acumulatorilor uzati; achizitionarea anvelopelor auto se va face cu prioritate de la furnizori cu program de recuperare si resapare. In caz contrar se va asigura eliminarea anvelopelor prin operatori economici autorizati pentru activitati de co-incinerare, in scopul recuperarii de energie in instalatia autorizata.
Valorificarea/eliminarea deseurilor - se va face numai prin operatori economici autorizati, in instalatii autorizate.
Asigurarea trasabilitatii deseurilor de la locul de generare la destinatia finala- societatea va asigura trasabilitatea deseurilor in conformitate cu prevederilor OUG 92/2021 privind regimul deseurilor si a HG 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei.

Masuri specifice de prevenire sau reducere a cantitatilor de deseuri generate:
- monitorizarea fluxului de materii utilizate si rezultate;
- utilizarea eficienta a resurselor (gestionarea eficienta a hartiei/cartonului, reutilizarea pungilor din plastic sau utilizarea de ambalaje textile de ex);
- amplasarea optima a facilitatilor pentru colectarea selectiva a deseurilor de ambalaje generate pe amplasament;
- achizitionarea de produse neambalate sau produse fara ambalaje excesive; Restricții la cumpărare a unor produse ce sunt supraambalate;
- reducerea cantitatiilor de ambalaje contaminate (achizitionarea produselor lichide in recipienti de volum mare pentru evitarea producerii de deseuri de ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase, analiza furnizorilor in scopul selectarii celor care promoveaza produse eco de de curatenie sau de substante utilizate in procesele tehnologice, inventarierea produselor pe baza termenului de valabilitate pentru a evita expirarea acestora; manipularea substantelor si a amestecurilor corespunzator informatiilor din fisele cu date de siguranta pentru a evita deteriorarea ambalajelor produselor periculoase; aprovizionarea cu substante chimice/periculoase doar in functie de necesar, pe baza de comenzi si in cantitati minime pentru evitarea formarii de stocuri si a evita expirarea substantelor; returnarea ambalajelor golite de continut catre furnizori, acolo unde este cazul);
- incurajarea repararii sau a reutilizarii produselor defecte ori a componentelor acestora;
- prelungirea duratei de viață a echipamentelor electrice și electronice;
- utilizarea unor corpuri de iluminat pe baza de leduri in locul tuburilor fluorescente, avand in vedere ca ledurile au o durata mai mare de viață; utilizarea cu precadere a iluminatului natural;
- optarea pentru acumulatori reincarcabili in locul bateriilor;
- reutilizarea cartuselor de tonner;
- selectarea de comercianti/distribuitori care comercializează o gama predominanta de produse "verzi", in masura in care este posibil din punct de vedere tehnic;
- achizitionarea de materiale masini si echipamente fiabile;
- instruirea angajatilor in vederea colectarii selective a deseurilor reciclabile, cu preponderenta asupra urmatoarelor aspecte:
importanța prevenirii generării deșeurilor și obligația reutilizării produselor și a colectării selective a deșeurilor;
conștientizarea și acordarea atentiei în ceea ce priveste tiparirea documentelor, in scopul utilizarii cu precadere a documentelor in format electronic,
utilizarea bazei de date şi documentelor în format electronic, precum și a postei electronice și salvarea si arhivarea acestora în format electronic
4.2. Responsabilitati in cadrul structurii organizatorice
Responsabilul cu gestionarea deşeurilor face parte din personalul SC OXFIX MARKET SRL, fiind subordonat administratorului societatii. Intreg personalul societatii va fi instruit cu privire la modul de gestionare a deseurilor, in scopul atingerii principalelor obiective si conformarii cu prevederile legale in domeniul protectiei mediului.
Masurile propuse vor fi analizate periodic de către responsabilul cu gestionarea deşeurilor şi raportate administratorului. In cazul constatarii unor neconformitati in modul de gestionare a deseurilor sau/si neconcordante cu prevederile prezentului Plan, responsabilul cu gestionarea deseurilor va informa in timp util administratorul pentru eliminarea neconformitatilor si conformare.
Planul de prevenire si reducere a deşeurilor va fi reanalizat si actualizat periodic dacă este necesar, functie de modificarile legislative in domeniul protectiei mediului, a unor noi reglementari dar si in baza analizei manageriale, a observatiilor emise de analisti interni si externi.
Orice modificare substantiala care poate conduce la modificarea conditiilor autorizate de desfasurare a activitatii vor fi anuntate autoritatii de mediu.

4.3. Cheltuieli aferente managementului deseurilor
Producatorii/detinatorii de deseuri sunt obligati sa predea deseurile generate din activitatea sa operatorilor economici autorizati de catre autoritatea publica competenta si sa efectueze operatii de colectare, transport, valorificare si /sau eliminare deseuri in conditiile legislatiei de mediu in vigoare. Costurile operatiunilor de gestionare a deseurilor sunt suportate de producatorul de deseuri conform principiului „poluatorul plateste”.
Pentru gestionarea deseurilor rezultate din activitate cat si pentru implementarea masurilor propuse prin prezentul plan, societatea va aloca fondurile necesare in vederea asigurarii colectarii selective precum si pentru valorificarea sau eliminarea deseurilor, functie de necesar, din surse proprie, private.

SC OXFIX MARKET SRL